All Systems Operational
Innlogging Operational
90 days ago
99.93 % uptime
Today
Innlogging med ID-porten ? Operational
90 days ago
99.93 % uptime
Today
Innlogging Signicat BankID/BankID mobil ? Operational
90 days ago
99.93 % uptime
Today
Timebestilling og timebok Operational
90 days ago
99.87 % uptime
Today
Timebok Operational
90 days ago
99.91 % uptime
Today
Timebestilling mot andre journalsystemer Operational
90 days ago
99.77 % uptime
Today
Timebestilling mot Helsebokas timebok Operational
90 days ago
99.93 % uptime
Today
Administrasjon Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Kundesenter Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Oppfølging Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Smartvarslinger Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Generelle Operational
90 days ago
99.9 % uptime
Today
Webapp Operational
90 days ago
99.85 % uptime
Today
iOS-app Operational
90 days ago
99.93 % uptime
Today
Android-app Operational
90 days ago
99.93 % uptime
Today
Betalingsløsninger Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Betaling med Stripe Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Journal Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Laboratorievisning Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Meldingsutveksling Operational
90 days ago
99.94 % uptime
Today
Asynkron meldingsutveksling med eksterne systemer ? Operational
90 days ago
99.94 % uptime
Today
SYSVAK Operational
90 days ago
55.82 % uptime
Today
SYSVAK-oppdatering av personer i smartvarslingsgrupper Operational
90 days ago
55.82 % uptime
Today
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.
Past Incidents
Jul 31, 2021

No incidents reported today.

Jul 30, 2021

No incidents reported.

Jul 29, 2021
Resolved - Vi har nå satt opp egne kanaler for meldingstrafikken mellom Helseboka og helsenettet sånn at disse meldingene ikke påvirker annen kommunikasjon og startet opp igjen fra kl. 23.30 torsdag kveld. Så nå er altså den nye funksjonen for vask av smartvarslingsgrupper mot SYSVAK startet igjen.
Jul 29, 23:30 CEST
Identified - Pilot-funksjonen «Synkronisering av smartvarslingsgrupper mot SYSVAK» er nå skrudd av midlertidig da den belastet kommunikasjonen mellom Helseboka og helsenettet for mye. Vi jobber med å få dette igang igjen på en mer driftssikker måte.
Jul 28, 13:40 CEST
Jul 28, 2021
Resolved - Synkron timebestilling mot Pridok er igang igjen fra mellom kl. 14.05 og har vært stabil deretter. Vi jobber med å forebygge enda bedre at dette skjer igjen gjennom at vi nå etablerer en egen høyprioritets kanal for dette mellom Helseboka og helsenettet. Vi jobber også med mer stabil intern varsling av når dette er nede.
Jul 28, 14:05 CEST
Update - Vi forventer at dette vil være igang igjen ca. kl. 14.10.
Jul 28, 14:01 CEST
Identified - Årsaken er funnet kl. 13:25. Det skyldes en ny funksjon for SYSVAK-synkronisering som belaster systemet mer enn forventet. Den funksjonen blir midlertidig skrudd av sånn at vi får igang timebestillingen igjen.
Jul 28, 13:25 CEST
Investigating - Timebestilling mellom Helseboka og Pridok er nede nå fra kl. 12.20. Vi jobber med dette nå.
Jul 28, 12:20 CEST
Jul 27, 2021

No incidents reported.

Jul 26, 2021

No incidents reported.

Jul 25, 2021

No incidents reported.

Jul 24, 2021

No incidents reported.

Jul 23, 2021

No incidents reported.

Jul 22, 2021

No incidents reported.

Jul 21, 2021
Resolved - Forstyrrelsene så ut til å være over. Vi jobber med Microsoft for å få kartlagt nærmere årsaken til hendelsen.
Jul 21, 09:30 CEST
Monitoring - Problemet varte hovedsaklig fra kl. 08.30 til 09.00 og fortsatte litt videre til iallfall 09.30 for noen få. Vi fant ingen feil i Helseboka men det ser ut som nettverksproblemer i Microsoft Azure. Vi jobber videre med å finne ut mere og overvåker også videre mtp. om feilen oppstår igjen.
Jul 21, 09:00 CEST
Investigating - Det har mellom kl. 8 og 9 i morges vært et betydelig antall feilmeldinger i systemet. Brukerne har rapportert om det forskjellige plasser som i timeboken, ved innsjekking, innlogging med mere. Det ser generelt ut som at det går bedre nå. Vi jobber med å få klarhet i årsaken og om det er noe som skal gjøres.
Jul 21, 08:00 CEST
Jul 20, 2021

No incidents reported.

Jul 19, 2021

No incidents reported.

Jul 18, 2021

No incidents reported.

Jul 17, 2021

No incidents reported.