All Systems Operational
Innlogging Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Innlogging med ID-porten ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Innlogging Signicat BankID/BankID mobil ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Timebestilling og timebok Operational
90 days ago
99.94 % uptime
Today
Timebok Operational
90 days ago
99.94 % uptime
Today
Timebestilling mot andre journalsystemer Operational
90 days ago
99.94 % uptime
Today
Timebestilling mot Helsebokas timebok Operational
90 days ago
99.94 % uptime
Today
Administrasjon Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Kundesenter Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Oppfølging Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Smartvarslinger Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Generelle Operational
90 days ago
99.94 % uptime
Today
Webapp Operational
90 days ago
99.94 % uptime
Today
iOS-app Operational
90 days ago
99.94 % uptime
Today
Android-app Operational
90 days ago
99.94 % uptime
Today
Betalingsløsninger Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Betaling med Stripe Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Journal Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Laboratorievisning Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Meldingsutveksling Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Asynkron meldingsutveksling med eksterne systemer ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SYSVAK Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SYSVAK-oppdatering av personer i smartvarslingsgrupper Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.
Past Incidents
Feb 1, 2023

No incidents reported today.

Jan 31, 2023

No incidents reported.

Jan 30, 2023

No incidents reported.

Jan 29, 2023

No incidents reported.

Jan 28, 2023

No incidents reported.

Jan 27, 2023

No incidents reported.

Jan 26, 2023

No incidents reported.

Jan 25, 2023
Resolved - Tidligere meldte driftforstyrrelse er nå løst.

-------

Microsoft melder at det er ustabilitet med tilgang til Microsoft 365 tjenester som bla berører:

Microsoft Teams
Exchange Online
Outlook
Sharepoint Online
OneDrive for Business

Jan 25, 13:02 CET
Update - Til informasjon
Microsoft har avdekket årsaken til problemet.
De jobber med å rulle tilbake oppdateringen som skapte problemet, og melder at de ser bedringer på alle tjenester.
Arbeidet med å rulle tilbake er ikke fullført, vi holder beredskapen inntil tjenestene er friskmeldt.
Microsoft melder at det er ustabilitet med tilgang til Microsoft 365 tjenester som bla berører:
Microsoft Teams
Exchange Online
Outlook
Sharepoint Online
OneDrive for Business


Neste oppdatering sendes innen kl. 13:00

Jan 25, 12:15 CET
Identified - Microsoft melder at det er ustabilitet med tilgang til Microsoft 365 tjenester som bla berører:

Microsoft Teams
Exchange Online
Outlook
Sharepoint Online
OneDrive for Business

Det er fortsatt driftforstyrrelser med enkelte tjenester. Vi melder oppdatert status hver time frem til problemet er løst.
Neste oppdatering fra Microsoft er satt til kl. 12:00

Jan 25, 11:10 CET
Investigating - Det virker som det er et større globalt nettverksproblem som nå rammer mange store plattformer. Blant annet er det mange brukere av Teams som rapporterer feil. Vi har også fått melding om at Helseboka brukere opplever feil/treghet. Vi undersøker saken nærmere.
Jan 25, 08:49 CET
Jan 24, 2023

No incidents reported.

Jan 23, 2023

No incidents reported.

Jan 22, 2023

No incidents reported.

Jan 21, 2023

No incidents reported.

Jan 20, 2023

No incidents reported.

Jan 19, 2023

No incidents reported.

Jan 18, 2023

No incidents reported.